1911-1920

1911-1920

Jaarmarkt Haule

  • Gepubliceerd in 1911-1920

Jaarmarkt Haule van 1911 t/m 1919

26 november 1910
Er is markt aangevraagd voor Haule, de markt datum wordt bepaald op jaarlijks, de eerste woensdag in de maand mei en de eerste maandag in de maand november.

Lees meer...

1910 Oprichting vereniging plaatselijk belang "Helpt Elkander"

1910 Zaterdag 5 Maart
Oprichting plaatselijk belang "Helpt Elkander"

Aan de oproeping om te komen tot oprichting ener vereniging ter bevordering van Dorpsbelangen gaven een 14 tal personen gehoor. Nadat de waarnemende voorzitter gewezen had op het belang  eener vereniging te hebben, die opkomt voor de belangen der bevolking, word overgegaan tot vaststelling van het reglement.

Lees meer...