1910 Oprichting vereniging plaatselijk belang "Helpt Elkander"

1910 Zaterdag 5 Maart
Oprichting plaatselijk belang "Helpt Elkander"

Aan de oproeping om te komen tot oprichting ener vereniging ter bevordering van Dorpsbelangen gaven een 14 tal personen gehoor.

Nadat de waarnemende voorzitter gewezen had op het belang  eener vereniging te hebben, die opkomt voor de belangen der bevolking, word overgegaan tot vaststelling van het reglement.

Aan de oproeping om te komen tot oprichting ener vereniging ter bevordering van Dorpsbelangen gaven een 14 tal personen gehoor. Nadat de waarnemende voorzitter gewezen had op het belang  eener vereniging te hebben, die opkomt voor de belangen der bevolking, word overgegaan tot vaststelling van het reglement.Het tweede punt der agenda luidde : Bestuursverkiezing.
Tot bestuursleden werden gekozen de hr. J.de Weerd, B.van der Velde, A.Tiesinga, H.Westerhof en M.F.J.Wolters (meester)
Er werd besloten een verzoek aan den gemeenteraad te richten, om 3 lantaarnpalen te plaatsen, één bij de plaats waar de weg Haule-Oosterwolde begint, één bij de brievenbus aan de school en een in den omtrek van het café van Mulder.
Daarna werd een bespreking gehouden omtrent de brievenbestelling. De brieven enz. welke meekomen met de postkar Heerenveen-Assen blijven bijna 24 uur te Oosterwolde liggen, waardoor de belangen der geadresseerden aanzienlijk kunnen geschaad worden. Er word besloten aan den heer Directeur te Heerenveen een verzoek te richten, de bestelling voor Haule e.o. zoveel later te doen aanvangen, dat de met de postkar meekomende brieven nog diezelfden dag besteld worden.
De vereniging zal den naam dragen van "Helpt Elkander"
Bij de rondvraag kwam ter sprake, alhier een markt aan te vragen. Wegens onvoldoende gegevens werd dit punt uitgesteld tot latere orde.
Hierna sluiting.
Goedgekeurd door de algemene vergadering, gehouden op 23 mei 1910.

Laatst aangepast opmaandag 07 januari 2019 16:24
Meer in deze categorie: « Gebeurtenissen Jaarmarkt Haule »