Jaarmarkt Haule

Jaarmarkt Haule van 1911 t/m 1919

26 november 1910
Er is markt aangevraagd voor Haule, de markt datum wordt bepaald op jaarlijks, de eerste woensdag in de maand mei en de eerste maandag in de maand november.

goedkeuringGoedkeuring 1ste jaarmarkt Haule

25 oktober 1911

Het bestuur van Plaatselijk Belang had de ingezetenen gevraagd om de vergadering bij te wonen om te zien een markt op gang te krijgen, er waren 19 inwoners op af gekomen. Na een langdurige vergadering werd besloten dat iedere veehouder zoveel mogelijk vee naar de markt zou brengen, als hij kon. Er zou een advertentie in de krant worden geplaatst met daarin hoeveel vee er op de markt zou worden aangeboden.
De vergadering bedacht dat er ook nog iets bij moest op de marktdag, anders was die zo snel afgelopen. Men stelde voor: een harddraverij voor paarden, maar daar ging het bestuur niet mee akkoord. Er werd besloten na de markt wedstrijden te houden van versierde fietsen met hindernissen. Het gezamenlijke prijzengeld bedroeg f 17,50. Tijdens de vergadering ging een persoon met een intekenlijst rond om aan die som prijzengeld te komen. Dezelfde avond is getekend voor de som van f 18,50.

6 november 1911
Het opgegeven vee voor de 1ste markt te Haule op donderdag 6 november 1911 bedroeg 10 runderen, 17 varkens, 50 biggen, 23 schapen, 21 lammeren en 1 geit.
Er wordt bepaald, dat wie het meeste vee ter markt brengt, een cadeau zal ontvangen ter waarde van f 3 ? of f 4 gulden? Er zijn 2 controleurs voor het aangevoerde vee. Legendal wil graag het cadeau leveren.
Aanvoer markt 28 10 1911Aanvoer 1ste jaarmarkt HauleBlock of text

Er werd een schutmeester benoemd.
Schutmeester (namens de schout opvangen en opslaan van uitgebroken vee, kwam veel voor)
W. de Weerd werd Schutmeester en later W. Mulder. Hier kon men uitgebroken vee dus heen brengen en vandaan halen.

1 mei 1912

De uiteindelijke aanvoer voor de tweede jaarmarkt op woensdag 1 mei 1912. Hier is de aanvoer duidelijk groter!

aanvoer krantDe uiteindelijke aanvoer voor de markt te Haule

J. de Weerd had het hoogste aantal van 28 dieren en verkreeg de prijs bestaande uit een fraai hoofdstel geleverd door Legendal. 
Hier de volledige lijst van de deelnemers met hun respectievelijke aanvoer.

 29 september 1912 

Bespreking najaarsmarkt, er wordt een advertentie gezet in de Ooststellingwerver en Hepkema's, 's Middags ter opluistering een harddraverij voor kedden uit het dorp Haule. 1ste Prijs f 7,00, premie f 3,00, waarvan kastelein W. Mulder f 5,00 zal betalen en de rest uit de kas van de vereniging.

22 april 1913
Besloten om op marktdag hardlopen met hindernissen en stoelendans voor vrouwen te houden. Kastelein W. Mulder geeft f 5,00 en zorgt voor muziek en permissie. Dorpsbelang "Helpt Elkander" draagt f 2,50 bij.

18 oktober 1913
Besloten wordt, dat bij de najaarsmarkt ter opluistering een wedstrijd in het galopperen zal worden gehouden op het land van Evert Bosma. De heren Tiesinga en H. Westerhof gaan even vragen of de heer Bosma dit toestaat. Zij berichten dat die toestemming verleend wordt.

8 april 1914
Na afloop van de markt zal er als volksvermaak blaas trappen* voor jongens en mannen zijn en stoelendans voor meisjes en vrouwen.
De prijzen zullen luxe voorwerpen zijn. Kastelein W. Mulder draagt f 7,50 bij , W. van der Mei. Tj. de Groot en R. Bosma elk f 1,00. Deze personen kwamen van Donkerbroek en hielden de vergadering even op.

2 april 1915
Voorjaarsmarkt met hardlopen met hindernissen voor mannelijke personen en stoelendans voor vrouwelijke personen. Voor elke wedstrijd wordt hiervoor een prijs beschikbaar gesteld. De heer Mulder (cafébaas) geeft hiervoor f 5,00. Verder zorgt hij voor muziek en permissie om langer open te blijven. De heren de Haan (veldwachter) en B. Russchen, E. Bosma, J. Legendal, L. Pomper en R. Bergsma worden gekozen tot keurmeesters.

6 oktober 1915
Besloten wordt meer bekendheid aan de markt te geven zodat er meer vee aangevoerd zal worden door middel van aanplakbiljetten. Na afloop van de markt is er ringsteken op de fiets voor heren. Inleg een kwartje.

11 oktober 1916
Na afloop van de markt: ringrijden voor dames boven de 16 jaar. Hardlopen voor mannen uit Haule boven de 16 jaar. Prijzen: luxe voorwerpen. De inleg is 15 cent.

25 juli 1920 werden de markten van Haule, Elsloo en Fochteloo opgeheven. In de Ooststellingwerver van 14 mei 1920 werden de ingezetenen verzocht hun bezwaren kenbaar te maken tegen een eventuele opheffing der jaarmarkt te Haule, Fochteloo en Elsloo.. Bezwaren werden er niet binnengebracht zoals in onderstaand schrijven blijkt. De markten leden de laatste 3 jaar een kwijnend bestaan zoals hier is te zien.

Opheffing jaarmarkt HauleOpheffing jaarmarkt Haule, Fochteloo en Elsloo

  *Blaastrappen.

De varkensblaas was een veelgebruikt bijproduct uit de huisslacht. Zo werd hij langs de oostgrens met Duitsland regelmatig gebruikt als ‘vat’ om drank te smokkelen. Verder kon je er een mooie natuurlijk deksel van maken door de blaas, nog vochtig, over een Keulse pot te spannen die daardoor mooi werd afgesloten. Eenmaal opgedroogd was dat de perfecte afsluiting. Wanneer dat niet nodig was dan werd de blaas opgeblazen, dicht geknoopt en gedroogd. Dan hadden de kinderen een voetbal om mee te spelen. Ook werd de blaas wel gevuld met gedroogde erwten zodat een soort rammelaar ontstond. Kinderen gebruikten de blaas vaak voor het zogenaamde ‘blaastrappen’. De blaas werd dan met een touw aan het been van een kind geknoopt en de andere kinderen probeerden deze dan kapot te trappen. Wanneer dat lukte, vaak met een grote knal was het kind dat de blaas kapot had getrapt de kampioen.

Laatst aangepast opwoensdag 02 september 2015 19:25