01-11-1940 Spertijd

Spertijd werd ingevoerd men mocht niet meer op straat komen tussen 2400 en 0400 uur.

Dans verbod en koeien verordening (Dat hield in dat er een verplichte vee levering op komst en in werking is waarbij men van iedere vijf koeien er één zou moeten inleveren.

Men kan een pink leveren doch deze moet 300 kilogram zijn (of eenmaal gebroken dan 350 kg) en een koe moet 400 kg zijn.)

1941Vanaf augustus 1940 worden de agenda's van de raadsvergaderingen volgens voorschrift ook toegezonden aan de "Beauftrager des Reichskommissars" in Friesland.

In Leeuwarden werd deze periode door sabotage en aanvallen van het verzet voor straf nog uitgebreid van 20.00 tot 06.00 uur. 

Melk en aardappelen komen op de bon. Verplicht inleveren van koperen, loden, tinnen en nikkelen voorwerpen.
Er komen papieren guldens en rijksdaalders.

Meer in deze categorie: 22-04-1940 Kabelballon maakt schade »