De kerk, de kapelletjes en de begraafplaats

  • E-mailadres

Het Kerkhof


kerkhof 1Nederlands hervormde kerk met kerkhof HauleFoto Hielkje Westerhof.

Rondom de kerk is een begraafplaats aanwezig.

Op een paar grafstenen treffen we grafpoëzie aan. Fraai te noemen is het grafdicht op de steen van Jan Jans Reinders, die op 6 februari 1883 overleed. Hij werd 80 jaar oud. In het grafdicht wordt de betrekkelijkheid van het leven tot uitdrukking gebracht.

Op 26 juli 1884 overleed, ruim 55 jaar oud, Zander Karsten Wemer. Het grafdicht spreekt van een levensloop in zwakheid. We mogen aannemen, getuige het grafdicht, dat Wemer langdurig of misschien met grote regelmaat ziek is geweest.

Ook een bijzonder grafdicht treffen we aan op de steen van Jan Andries Hof. Hij overleed op 18 maart 1906, ruim 81 jaar oud.

In 1902 werden de grafrechten herzien, de eigenaren van de graven moesten zich melden in het café van Klaas Hellinga nu dorpsstraat 61
1902 Herziening grafrecht1902 Herziening van het grafregister.

In 1926 werd er een bij B&W van Ooststellingwerf een verzoek ingediend, door de Administrateur van de kerk de heer A.S. van Weperen, tot een vergroting van het kerkhof.
Aan de westkant van de kerk wou men uitbreiden, dit land was eigendom van J.L.Tiesinga.
Burgemeester en Wethouders stemmen toe in dit verzoek mits er voldaan wordt aan de  bepalingen zo als deze luiden in art.18 van De Begraafwet , elke begraafplaats wordt door een muur, omheining, rasterwerk of heg ter hoogte van tenminste 2 meter afgesloten.

Aldus werd er een heg geplant.

Plattegrond kerkhof met de graven.

Het oudste graf op het kerkhof van Haule is van Trijntje Hendriks Beetsma .

Oudste graf 1838 BeetsmaOudste graf op het kerkhof van Haule

Foto Hielkje Westerhof.

Het volgende verhaaltje gaat over een oud paaltje wat in 1769 zich op het kerkhof bevond

« Vorig Volgende » (Pagina 3 van 8)
Laatst aangepast opzaterdag 06 juli 2019 18:25