De kerk, de kapelletjes en de begraafplaats

  • E-mailadres

Het herdenkingsmonument van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Monument Hielkje bewerktHerdenkingsmonument Haule geplaatst 2004 aangepast 2017Foto Hielkje Westerhof.

Zoals haast in elke plaats in Nederland zijn in de oorlog ook in Haule, inwoners of oud-inwoners om het leven gebracht door de bezetter tijden de Tweede Wereldoorlog.
Haule had tot 2004 geen herdenkingsmonument ter nagedachtenis van deze slachtoffers.

De heer Sander Reinders uit Haulerwijk (amateur historicus) stuurt in februari 2000 een brief aan het bestuur van "Plaatselijk Belang Helpt Elkander " te Haule.

Met de volgende inhoud:

Geacht bestuur.
In de periode 1940-1945, de tweede wereldoorlog, zijn er in de omgeving van HauIe drie personen die door het oorlogsgeweld zijn overleden.
Hiervoor is bij mijn weten geen gedenkteken aanwezíg.
Mijn vraag is heeft het bestuur ook plannen om een gedenkteken te verwezenlijken.
Ik vind dat de bevolking van Haule wel iets in die richting moet ondernemen.
Deze drie slachtoffers hebben dacht ik wel recht op een erkenning.
Ook voor het nageslacht zal het goed wezen dat deze drie namen bewaard blijven in de herinnering.
De heer Reinders doet dit schrijven vergezellen met een lijstje van de drie slachtoffers zoals bij hem bekend.
n.l. Hette Stelma, Jan Terpstra en de piloot R. Grow die met zijn vliegtuig is neergestort achter dorpsstraat 10

Aldus Sander Reinders.

De namen die door Reinders werden genoemd, moesten worden uitgezocht, werd besloten door Plaatselijk belang.
De heer Meine Jansma ging zich hier mee bezig houden. In oktober 2002 vermeldt hij dit in een brief aan plaatselijk belang.
Hij nam kontakt op met de heer Reinders uit Haulerwijk.

Toen bleek al dat er waarschijnlijk nog iemand moest zijn, die omgebracht was in de oorlog.
Er werd gesproken over ene Hatte de Jong ( dit moest dus Tjeerd de Jong zijn, een jongere broer van Hatte de Jong)

De heer Jansma gaf zelf aan dat hij geen oud Haulenaar was en van na de oorlog.
Hij stelde voor dat het misschien zinvol was een oproep in de dorpskrant te doen aan de Haulenaren.

Brief Oorlogsgravenstichting aan PB ten name van G.Dorenbos, betreffende Andries Harthold.

OorlogsgravenstichtingOorlogsgravenstichting

Dan volgt er een brief van Pieter Jonker op 3 Mei 2004 aan het bestuur van Plaatselijk belang "Helpt Elkander waaruit blijkt dat twee inwoners te weten Hendrik Westerhof en Sander van Weperen aangeven dat er nog een inwoner van Haule niet is terug is gekomen uit Duitsland, waarheen deze was weggevoerd en te werk gesteld in een werkkamp, zoals zovelen in de oorlog.

Brief P.JonkerBrief Pieter Jonker aan Plaatselijk belang "Helpt elkander" Haule

Het monument is 4 mei 2004 onthuld door kinderen van de basisschool

Onthulling4 mei 2004 onthulling monument waarop 2 namen ontbreken.

Tijdens de onthulling verklaart de voorzitter van Plaatselijk Belang, Dick de Jong, dat er tot de zondag voorafgaande de onthulling niet bekend was dat er nog twee namen op het monument zouden moeten komen daar deze niet bekend waren bij Plaatselijk Belang. Hij belooft dat de fout zal worden hersteld. Het betrof dus Tjeerd de Jong en Egbert de Weerd die ook beiden door oorlogsgeweld om het leven kwamen.

Dan volgt er 28 dec 2004 een brief van de gemeente Ooststellingwerf aan Plaatselijk Belang Haule, betreffende Egbert de Weerd en Tjeerd de Jong.

Onderwerp: Oorlogslachtoffers op gedenksteen

Oosterwolde, 28 december 2OO4

Geachte mevrouw Van der Meyden-Blokland,

Op vrijdag l0 december 2004 werd ik gebeld door de heer Jack Kooistra van het Friesch Dagblad. De heer Kooistra
vroeg mij naar de situatie rondom de gedenksteen in Haule. Hij had vernomen uit een publicatie van de Nieuwe
Ooststellingwerver van mei 2004 dat er 2 namen waren vergeten en dat deze door de comissie zou worden hersteld. De heer
Kooistra werkt aan een boek over oorlogsslachtoffers in Fryslân. Nadat ik hem het artikel in de Nieuwe
Ooststellingwerver had gefaxt, wist hij mij vanuit zijn uitgebreide archief het volgende te vertellen ten aanzien van ene
Egbert de Weerd .

Egbert de Weerd is geboren op 16 november 1916 (of 1918) in de gemeente Lemsterland.
Egbert de Weerd was marinier 1ste klasse bij de Koninklijke Marine, welke op dat moment onderdeel was van het 320"
Royal Airforce Squadron. Hij is op 15 mei 1942 in een Hudson- vliegtuig (nr. 525) neergestort boven de Noordzee. Er
is hier dus sprake geweest van een zeemansgraf.
Hij staat ook vermeld in het boek 39 van de Oorlogsgravenstichting te Den Haag. Zijn stamboeknummer van de marine is
nummer 4880. Verder is nog bekend dat hij gereformeerd was. Mocht u nog meer details willen weten dan kunt u via
telefoonnummer (058) 29 876 54. In onze gemeentelijke basisadministratie staat geen Egbert de Weerd ingeschreven in
de periode 1938-1945.

Tjeerd de Jong
Ook hebben we nog even gekeken of er in onze gemeentelijke basisadministratie nog nadere gegevens bekend zijn van
Tjeerd de Jong. We hebben één Tjeerd de Jong gevonden die uit Haule kwam.
Deze Tjeerd de Jong is in Haule geboren op 2 februari 1923 en hij is in 1943 verhuisd naar Zwolle.
Vervolgens is hij op 6 april 1945 in Wilhelmshaven (Duitsland) overleden. We kunnen helaas niet verifiëren of het hier
om een en dezelfde persoon gaat. Duidelijk is wel dat dit niet strookt met de in het artikel vermelde overlijdensdatum
van 6 april 1943.
Ik heb begrepen dat Plaatselijk Belang Haule van plan is om binnenkort de gedenksteen aan te passen en aan te vullen
met de namen van beide oorlogsslachtoffers. Wellicht dat bovenstaande gegevens voor u nuttig kunnen zijn in verband
met het graveren van een nieuwe plaquette.

De familie Assies

In december 2014 is de Historische Vereniging Haule opgericht, tijdens een van onze eerste onderzoeken stuiten wij op de naam Markus Assies geboren te Haule en overleden te Overveen.Het bleek dat Markus met zijn ouders en broers gewoond hebben te Haule en alle broers zijn daar geboren. Marcus en twee van zijn broers maar ook Jans de vader zaten allemaal in het verzet.


Na uitgebreid onderzoek werd Plaatselijk Belang ingelicht over deze familie Assies door het bestuur van de Historische Vereniging Haule.

Het artikel "Drie broers en hun vader die we niet mogen vergeten". werd geplaatst op de site van deze Historische Vereniging.

Nadat het bestuur van de HvH kontakt heeft gehad met het bestuur van Plaatselijk Belang Haule besloot dit bestuur  dat de naam van Markus Assies ook op het monument geplaatst moest worden.

De Historische Vereniging vind en vond dat ook de naam van de vader Jans Assies die omgebracht is in een concentratiekamp en op de Haule gewoond heeft ook op het monument vermeld moet worden. Het bestuur van Plaatselijk Belang Haule besloot anders. De criteria wie wel en niet vermeld konden worden waren niet duidelijk. Deze zijn nu aangescherpt zodat het nu duidelijk is wie wel en niet op het monument kan worden vermeld. 

De criteria zoal die nu gelden voor het monument luiden:

In aanmerking voor de vermelding op het monument komen burgers en militairen die door oorlogshandelingen zijn overleden gedurende de Tweede Wereldoorlog.

- geboren zijn te Haule
- overleden zijn te Haule
- tijdens de oorlog woonachtig waren te Haule.

Op 4 mei 2017 is er een nieuwe plaquette geplaatst op het monument naar aanleiding van het onderzoek van de Historische Vereniging Haule, waaruit bleek dat Markus Assies als geboren zijnde op de Haule en gefusilleerd door de bezetter, ook het volste recht had op het monument te worden vermeld.

Op 4 mei 2017 is de naam van Markus Assies toegevoegd op het herdenkingsmonument in Haule.

Tijdens de doden herdenking op 4 mei 2017de 4 mei Herdenking is deze plaquette met zijn naam onthuld door Tineke van Urk - Assies dochter van Gerrit Assies de broer Van Markus.

 

Bronnen;
Gemeentelijk archief Ooststellingwerf.
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/4576/markus-assies
http://nl.ww2awards.com/person/1093
https://www.eerebegraafplaatsbloemendaal.eu/Dbase/Biografie_A/Markus_ASSIES.html

 

« Vorig Volgende » (Pagina 4 van 8)
Laatst aangepast opzaterdag 06 juli 2019 18:25